З а  вас, родители!

 

 

            

                               Мерки и правила за работа при COVID 19
                         Правила за безопасен интернет
                         
Готови ли сме за учебната година

                

 

  Изборът на училище за нашите деца е едно от най-важните решения, които ние като родители трябва да вземем.

    21-ви век изправи образователната система пред много предизвикателства и вълнуващи възможности, които посрещаме открито и смело. В СУ ”Д-р Петър Берон” учениците израстват отговорни и самостоятелни граждани на един свят, който изисква от младите хора знания, умения, силен характер, целенасоченост и толерантност. Мисията на нашето училище е да работим всеотдайно, за да изградим знаещи и можещи личности с утвърдена ценностна система, които ще могат да отговорят на високите европейски стандарти.
 
                                                                                                 

 

   Успехът започва с избора !