ЗА КОНТАКТИ

СУ "Д-р Петър Берон" - гр. Пазарджик се намира на адрес:
4400 гр. Пазарджик; улица "Неофит Бозвели" №29

Телефони:

Директор   -    0879 01 9493
Канцелария - 0879 88 9728

         
E-mail sou_p.beron@abv.bg
   web-site: www.beronpz.eu


Кликни върху картата за увеличение