НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

 

СОУ " Д-р Петър Берон" гр. Пазарджик

            

    Средно училище "Д-р Петър Берон" носи името на големия български будител и възрожденец д-р Петър Берон, който е и авторът на изключителния по значимостта си за българското книжовно възраждане Рибен буквар.

 

В училището се обучават ученици от 1 - 12 клас

Разполага с: 

         Висококвалифицирани преподаватели;
         Спортна база със закрит салон и открити площадки, както и спортни секции по  волейбол, баскетбол и футбол;
         Фитнес зала;
         Специализирани кабинети по общообразователна подготовка;
         Три модерни компютърни кабинета за всяка образователна степен, свързани в локална мрежа и ИНТЕРНЕТ;
         Видеокабинет;
         Лекарски кабинет;
         Богата училищна библиотека ;
         Охранителна система за наблюдение с видеокамери ;
         Отоплението на училището е на газ.

СУ "Д-р Петър Берон" гр. Пазарджик се намира на адрес:
4400 гр. Пазарджик; улица "Неофит Бозвели" №29

Телефони:

Директор   -    0879 01 9493
Канцелария - 0879 88 9728

         
 E-mail:   info-1305831@edu.mon.bg        web-site: www.beronpz.eu