Проекти

 

Подробно

           „Подобряване на  качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”       подробно

                Проект Коменски