3

 
 

 

ПРИЕМ 8 КЛАС

За учебната 2023 / 2024 година


СУ "Д-р Петър Берон" - гр. Пазарджик

Ще приема ученици за  VIII клас в профил:


 "Технологичен - Предприемачески"
        1 паралелка - 26 ученици

Срокът на обучение е 5 години.                        

               

                               Профилиращи предмети

                   Предприемачество
                   Информационни технологии
                   Биология и здравно образование

                   Английски език
                  
                 
                  
                      Образуване на бала за приемане:

    9клас  утроен резултатат от НВО по български език и литература

    9клас   резултатат от НВО по математика

    9клас   оценка по ИТ от свидетелството за завършен VII клас

   9клас   оценка по биология и здравно образование от свидетелството     за завършен VII клас


                   
                   Необходими документи при кандидатстване

        Заявление за участие в класиране по образец на училището
       Копие от свидетелството за завършено основно образование и оргиналът за проверка
                                                                    

График за прием на ученици след завършен VII клас

 
 
Подаване на документи
Записване
I - етап
05.07 - 07.07. 2023г.
13.07 - 16.07. 2023г.
II - етап
13.07 - 17.07. 2023г.
20.07 - 24.07. 2023г
III - етап
26.07.- 27.07. 2023г.
01.08. - 02.08. 2023г.

Попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване

се определя от директора на училището

5кл

 Защото сме най-добрите!
И защото обичаме децата!