3

 
 

 

ПРИЕМ 5 КЛАС

За учебната 2024 / 2025 година


СУ "Д-р Петър Берон" - гр. Пазарджик

Ще приема ученици за

           пети клас - с разширено изучаване на БЕЛ и Математика

             Заявление за прием в 5 клас за учебната 2021/2022 год.
                            
                             Училището предлага

                        Разширено изучаване на БЕЛ
              Разширено изучаване на математика
             1кл Избираеми учебни часове по желание
              Отлична база за спортуване
             1кл Едносменен режим на обучение
                    
                   Документи за записване
             
              1. Заявление по образец
              2. Копие от акта за раждане на ученика
              3. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

ЗАПОВЕД - Прием 5 клас


            Документите се приемат в канцеларията на училището              

от 8:00 ч. до 16:30 ч.

                                                                    

   

                      

 5кл

 Защото сме най-добрите!
И защото обичаме децата!