ПРИЕМ 1-ВИ КЛАС

За учебната 2023 / 2024 година


СУ "Д-р Петър Берон" - гр. Пазарджик

ЩЕ ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ЗА:

   първи клас - с разширено изучаване на БЕЛ и математика    

   Електронна декларация за записване в I клас        
                            
                            Училището предлага

              Избираеми часове по:   БЕЛ и математика


              Факултативни часове по:
             1кл Музика
              Религия
              Хореография
              Целодневна организация на обучение по желание на родителите
             1кл Едносменен режим на обучение
                    
                   Документи за записване
             
              1. Заявление по образец
              2. Копие от акта за раждане на детето
              3. Удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина(оригинал)Документите се приемат в канцеларията на училището
 от 8:00 ч. до 16:30 ч.

За вас, родители !


            Ако желаете Вашето дете да изживее пълноценно своето детство в спокойна и ползотворна атмосфера - изберете СУ "Д-р Петър Берон"!
            Ако желаете Вашето дете да придобие необходимите научни знания и практически умения под ръководството на висококвалифицирани учители - изберете нас!

 

 

5кл

 Защото сме най-добрите!
И защото обичаме децата!