Списък на педагогическия персонал
в СУ "Д-р Петър Берон" гр. Пазарджик

 

І.

Специалисти с ръководни функции

1.

Станка Пашова

Директор

2.

Йорданка Нанкова

Зам.-директор УД

3.

Стоянка Златанова

Зам.-директор УД

ІІ.

Педагогически специалисти

1.

Атанаска Симонова

Старши учител І-ІV клас

2.

Стефка Лазова

Старши учител І -І V клас

3.

Маргаритка Бечева

Старши учител І - ІV клас

4.

Катя Коруджийска

Старши учител І - ІV клас

5.

Дима   Георгиева

Старши  учител І - ІV клас

6.

Силвана Тодорова

Старши учител І - ІV клас

7.

Анна Пашова

Учител І - ІV клас

8.

Фанка Георгиева

Учител І - ІV клас

9.

Иванка Петрова

Учител І - ІV клас

10.

Зорница Иванова

Учител І-ІV клас

11.

Адриана Стойнова

учител ГЦОУД  І-ІV клас

12.

Атанаска Терезова

учител ГЦОУД  І-ІV клас

13.

Петя   Баликова

Учител ГЦОУД  І-ІV клас

14.

Минка Кесова

учител ГЦОУД  І-ІV клас

15.

Цветелина Козарска учител ГЦОУД  V клас

16

Валентина Котова

Учител ГЦОУД  І-ІV клас

17

Гергана Демирова

учител ГЦОУД  І-ІV клас

18

Ангелина Атанасова

Учител ГЦОУД  І-ІV клас

19

Велина Александрова Учител ГЦОУД  І-ІV клас

20

Диляна Бабечка

Учител ГЦОУД  І-ІV клас

21

Здравка Бакалска

Старши учител по БЕЛ 

22

Тодор Царски

Старши учител по БЕЛ

23

Божурка Митева

Старши у-л по история и цивилизация

24

Пенка Тинчева

Учител по английски език 

25

Марко Божков

учител по английски език

26

Милена Петрова

Учител по английски език

27

Бонка Медарова

Старши учител по БЕЛ и НЕ

28

Живко Стоилов

Старши у-л по ИТ и информатика

29

Таня Петрова

Старши у-л по матем. и информатика

30

Светозара Нешева

Старши у-л по матем. и информатика

31

Величка Николова Пепечкова

Учител по математика и информатика

32

Галя Костадинова

Старши у-л по матем. и информатика

33

Светлана Рангелова

Старши у-л по биология и химия

34

Заринка Канчева

Старши у-л по физика и химия

35

Ани Михайлова

Старши у-л по география и икономика

36

Веска Атанасова

Старши учител по музика

37

Константин Ковачев

 Учител по музика

38

Стилияна Гронева

Старши учител по ИИ и технологии

39

Екатерина  Рафи -Филипова

Учител по  история и цивилизация

40

Анка Костова

Учител  по БЕЛ 

41

Иван Стефанов

Старши учител по ФВС

42

Ангел  Лачов

Учител  по ФВС 

43

Богдана Стойкова

Психолог