Грамоти и награди

Училищен вестник

Национална кампания: "На училище без тежест"

Списък учебници VIII-XII кл. за учебната 2022 - 2023 год.

Списък уч. помагала V-VII кл. за учебната 2022 - 2023 год.

Индикативен списък на услуги, предоставяни от училището

 ДОКУМЕНТИ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

Седмична програма

График класни работи

График консултации на учителите

Проект Коменски

Профил на купувача

ПРОЧЕТИ НОВИНИТЕ

Обявление

Заповед

График за движение на училищния автобус

 

"Каквото правиш, прави го добре
                и мисли за бъдещето"
(Д-р Петър Берон)             

 

 


        

        СУ " Д-р Петър Берон" гр. Пазарджик

е учебно заведение с утвърдено име и традиции и заема важно място в обществения живот на гр. Пазарджик.
    Училищното  ръководство и педагогическият колектив напипват пулса на новото,  динамично променящо се време, и реагират с висок професионализъм.
     Това, което обединява нашия екип, е стремежът непрекъснато да се прилагат нови интерактивни практики и нетрадиционни подходи, които повишават ефективността на учебния  процес и извънкласната дейност. Обединява ни любовта към професията,  искрената обич към децата и чувството за принадлежност към училище с неповторим облик и доказан авторитет.
   Нашите възпитаници придобиват заслужено самочувствие, подплатено със знания и иновативно мислене.
      Мисията ни е да работим всеотдайно, за да изградим знаещи и можещи личности с утвърдена ценностна система, личности, които ще могат да отговорят на високите европейски стандарти.

 
                                                                                                 Станка Пашова
                                         Директор на СУ „Д-р Петър Берон”

/за подробности виж "Прием "/

Успехът започва с избора !

СУ "Д-р Петър Берон" гр. Пазарджик се намира на адрес:
4400 гр. Пазарджик; улица "Неофит Бозвели" №29

Телефони:

Директор   -    0879 01 9493
Канцелария - 0879 88 9728

         
E-mail sou_p.beron@abv.bg
   web-site: www.beronpz.eu