Грамоти и награди

Училищен вестник

Национална кампания: "На училище без тежест"

Списък учебници VIII-XII кл. за учебната 2023 - 2024 год.

Списък уч. помагала V-VII кл. за учебната 2023 - 2024 год.

Индикативен списък на услуги, предоставяни от училището

 ДОКУМЕНТИ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

Седмична програма

График класни работи

График консултации учители

График консултации учители ГЦДО

Профил на купувача

Cвoбoдни мecтa no клacoвe зa 2023-24г

Раб. време шофьори на уч.автобус

Списък на учениците приети за 2024-2025 учебна година

Родителски срещи

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/

 

"Каквото правиш, прави го добре
                и мисли за бъдещето"
(Д-р Петър Берон)             

 

 


        

        СУ " Д-р Петър Берон" гр. Пазарджик

е учебно заведение с утвърдено име и традиции и заема важно място в обществения живот на гр. Пазарджик.
    Училищното  ръководство и педагогическият колектив напипват пулса на новото,  динамично променящо се време, и реагират с висок професионализъм.
     Това, което обединява нашия екип, е стремежът непрекъснато да се прилагат нови интерактивни практики и нетрадиционни подходи, които повишават ефективността на учебния  процес и извънкласната дейност. Обединява ни любовта към професията,  искрената обич към децата и чувството за принадлежност към училище с неповторим облик и доказан авторитет.
   Нашите възпитаници придобиват заслужено самочувствие, подплатено със знания и иновативно мислене.
      Мисията ни е да работим всеотдайно, за да изградим знаещи и можещи личности с утвърдена ценностна система, личности, които ще могат да отговорят на високите европейски стандарти.

 
                                                                                                 Станка Пашова
                                         Директор на СУ „Д-р Петър Берон”

/за подробности виж "Прием "/

Успехът започва с избора !

СУ "Д-р Петър Берон" гр. Пазарджик се намира на адрес:
4400 гр. Пазарджик; улица "Неофит Бозвели" №29

Телефони:

Директор   -    0879 01 9493
Канцелария - 0879 88 9728

        
E-mail:   info-1305831@edu.mon.bg        web-site: www.beronpz.eu